Monday, 14 September 2015

Head Masters Phone Numbers


S.NO MANDAL USER NAME SIM NO NUMBER
1 ADDANKI H M  ZPHS   DHENUVUKONDA 8991490590000144961U 9100929414
2 ADDANKI H M  ZPHS   BOMMANAMPADU 8991490590000144962U 9100929415
3 ADDANKI H M  ZPHS   CHEKRAYAPALEM 8991490590000144963U 9100929416
4 ADDANKI H M  ZPHS   DHARMAVARAM 8991490590000144964U 9100929417
5 ADDANKI H M  ZPHS   SANKHAVARAPPADU 8991490590000144965U 9100929418
6 ADDANKI H M  ZPHS   (KAKANIPALEM)ADDANKI 8991490590000144966U 9100929419
7 ADDANKI H M  ZPHS   THIMMAYAPALEM 8991490590000144967U 9100929420
8 ADDANKI H M  ZPHS   MYLAVARAM 8991490590000144968U 9100929421
9 ADDANKI H M  SRI PRAKSAM GOVT GIRLS HS 8991490590000144969U 9100929422
10 ADDANKI H M  SRI PRAKASAM GOVT BOYS SC ADDANKI 8991490590000144970U 9100929423
11 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   KAKARLA 8991490590000144971U 9100929424
12 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   YACHAVARAM 8991490590000144972U 9100929425
13 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   NAGULAVARAM 8991490590000145072U 9100929426
14 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   C. DONAKONDA 8991490590000145053U 9100929427
15 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   BOGOLU 8991490590000145052U 9100929428
16 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   RANGAPURAM 8991490590000145064U 9100929429
17 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   PAPINENI PALLI 8991490590000145065U 9100929430
18 ARDHAVEEDU H M  GOVT HS ARDHAVEEDU 8991490590000145070U 9100929431
19 BALLIKURAVA H M  ZPHS   KOMMINENIVARIPALEM 8991490590000145071U 9100929432
20 BALLIKURAVA H M  ZPHS   PEDA AMBATIPUDI 8991490590000145067U 9100929433
21 BALLIKURAVA H M  ZPHS   VAIDANA 8991490590000145068U 9100929434
22 BALLIKURAVA H M  ZPHS   KOPPERA PADU 8991490590000145069U 9100929435
23 BALLIKURAVA H M  KYNM.ZPHS   KONIDENA 8991490590000145066U 9100929436
24 BALLIKURAVA H M  ZPHS   BALLIKURAVA 8991490590000145054U 9100929437
25 BALLIKURAVA H M  ZPHS   UPPUMAGULUR 8991490590000145055U 9100929438
26 BESTAVARI PET H M  ZPHS  (G)B.PETA 8991490590000145056U 9100929439
27 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PUSALAPADU 8991490590000145057U 9100929440
28 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PANDILLAPALLI 8991490590000145058U 9100929441
29 BESTAVARI PET H M  ZPHS  BESTAVARIPETA(BOYS) 8991490590000145059U 9100929442
30 BESTAVARI PET H M  ZPHS  KOTHAPETA 8991490590000145060U 9100929443
31 BESTAVARI PET H M  ZPHS  GALIJERUGULLA 8991490590000145061U 9100929445
32 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PITIKAYAGULLA 8991490590000145062U 9100929446
33 C S PURAM H M  ZPHS  C.S.PURAM 8991490590000145063U 9100929447
34 C S PURAM H M  ZPHS  DARSIGUNTA PETA 8991490590000144775U 9100929448
35 C S PURAM H M  ZPHS  PEDARAJU PALEM 8991490590000144776U 9100929449
36 C S PURAM H M  ZPHS  NALLAMADUGULA 8991490590000144777U 9100929450
37 C S PURAM H M  KVNL ZPHS  SEELAMVARI PALLI 8991490590000144778U 9100929451
38 C S PURAM H M  ZPHS  C.NAGULAVARAM 8991490590000144779U 9100929452
39 C S PURAM H M  ZPHS  AMBAVARAM 8991490590000144780U 9100929453
40 C S PURAM H M  ZPHS  ARIVEMULA 8991490590000144781U 9100929454
41 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   RAJUPALEM L.PURAM 8991490590000144782U 9100929455
42 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   GONUGUNTA 8991490590000144783U 9100929456
43 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   DEVARAPALEM 8991490590000144784U 9100929457
44 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   PALLAMALLI 8991490590000144785U 9100929458
45 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   BANDLAMUDI 8991490590000144786U 9100929459
46 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   GADIPARTHIVARI PALEM 8991490590000144787U 9100929460
47 CHIMAKURTHY H M  Govt.HS CHIMAKURTHY 8991490590000144788U 9100929461
48 CHINAGANJAM H M  ZPHS  CHINAGANJAM 8991490590000144789U 9100929462
49 CHINAGANJAM H M  ZPHS  KADAVAKUDURU 8991490590000144790U 9100929463
50 CHINAGANJAM H M  ZPHS  PEDAGANJAM 8991490590000144791U 9100929464
51 CHIRALA H M  ZPHS   EPURUPALEM BOYS 8991490590000144792U 9100929465
52 CHIRALA H M  Z.P. High Schoool VODAREVU 8991490590000144793U 9100929466
53 CHIRALA H M  ZPHS   (GIRLS) EPURUPALEM 8991490590000144794U 9100929467
54 CHIRALA H M  KGM GIRLS HIGH SCHOOL CHIRALA 8991490590000144795U 9100929468
55 CHIRALA H M  ARMHS CHIRALA 8991490590000144796U 9100929469
56 CHIRALA H M  NR & P MPL HS 1ST WARD 8991490590000144797U 9100929470
57 CUMBUM H M  ZPHS  PEDANALLA KALVA 8991490590000144798U 9100929471
58 CUMBUM H M  ZPHS  RAVIPADU 8991490590000144799U 9100929472
59 CUMBUM H M  ZPHS  YERRABALEM 8991490590000144800U 9100929473
60 CUMBUM H M  ZPHS  JANGAMGUNTLA 8991490590000144801U 9100929474
61 CUMBUM H M  ZPHS  LAKSHMI KOTA 8991490590000144802U 9100929475
62 CUMBUM H M  ZPHS  (G)CUMBUM 8991490590000144803U 9100929476
63 CUMBUM H M  Govt H S CUMBUM  (PT) 8991490590000144804U 9100929477
64 CUMBUM H M  Govt H STHURIMELLA 8991490590000144805U 9100929478
65 DARSI H M  ZPHS   KOTHAPALLI 8991490590000144806U 9100929479
66 DARSI H M  ZPHS   CHANDALUR 8991490590000144807U 9100929480
67 DARSI H M  Z.P.GIRLS H S DARSI 8991490590000144808U 9100929481
68 DARSI H M  OSM ZPHS   POTHAKAMURU 8991490590000144809U 9100929482
69 DARSI H M  ZPHS   EASTCHOWTAPALEM 8991490590000144859U 9100929483
70 DARSI H M  ZPHS   POTHA VARAM 8991490590000144860U 9100929484
71 DARSI H M  ZPHS   RAJAM PALLI 8991490590000144861U 9100929485
72 DARSI H M  ZPHS   EAST VENKATA PURAM 8991490590000144862U 9100929486
73 DARSI H M  Govt.HS DARSI 8991490590000144863U 9100929487
74 DONAKONDA H M  ZPHS   MALLA PETA 8991490590000144864U 9100929488
75 DONAKONDA H M  ZPHS   TELLA PADU 8991490590000144865U 9100929489
76 DONAKONDA H M  ZPHS   MANGINAPUDI 8991490590000144866U 9100929490
77 DONAKONDA H M  ZPHS   GANGADEVIPALLI 8991490590000144867U 9100929491
78 DONAKONDA H M  ZPHS   DONAKONDA (RS) 8991490590000144868U 9100929492
79 DONAKONDA H M  ZPHS   CHANDAVARAM 8991490590000144869U 9100929493
80 GIDDALUR H M  ZPHS  GIDDALUR  (PT)(BOYS) 8991490590000144870U 9100929495
81 GIDDALUR H M  ZPHS  UYYALAWADA 8991490590000144871U 9100929496
82 GIDDALUR H M  ZPHS  SANJEEVARAOPETA 8991490590000144872U 9100929497
83 GIDDALUR H M  ZPHS  K.S.PALLI 8991490590000144873U 9100929498
84 GIDDALUR H M  ZPHS  MUNDLA PADU 8991490590000144874U 9100929499
85 GIDDALUR H M  ZPHS  PODILI KONDA PALLE 8991490590000144875U 9100929500
86 GIDDALUR H M  ZPHS  (G)GIDDALUR   8991490590000144876U 9100929501
87 GUDLUR H M  ZPHS  CHINALATRAPI 8991490590000144825U 9100929502
88 GUDLUR H M  ZPHS  CHEVURU 8991490590000144826U 9100929503
89 GUDLUR H M  ZPHS  BASI REDDY PALEM 8991490590000144827U 9100929504
90 GUDLUR H M  ZPHS  GUDLUR 8991490590000144828U 9100929505
91 H.M.PADU H M  ZPHS  PEDAGOLLA PALLI 8991490590000144829U 9100929506
92 H.M.PADU H M  ZPHS   SEETHARAMA PURAM 8991490590000144830U 9100929507
93 H.M.PADU H M  ZPHS  NANDANAVANAM 8991490590000144831U 9100929508
94 H.M.PADU H M  ZPHS  VALICHERLA 8991490590000144983U 9100929509
95 H.M.PADU H M  ZPHS  MUPPALLA PADU 8991490590000144984U 9100929510
96 H.M.PADU H M  ZPHS  MAHAMMADA PURAM 8991490590000144985U 9100929511
97 H.M.PADU H M  ZPHS  HANUMANTHUNI PADU 8991490590000144986U 9100929512
98 INKOLLU H M  ZPHS   INKOLLU 8991490590000144987U 9100929513
99 INKOLLU H M  ZPHS   PAVULUR 8991490590000144988U 9100929514
100 INKOLLU H M  A R ZPHS   DUDDUKUR 8991490590000144990U 9100929515
101 J. PANGULUR H M  ZPHS   J.PANGULURU 8991490590000144991U 9100929516
102 J. PANGULUR H M  ZPHS   BUDAWADA 8991490590000144992U 9100929517
103 J. PANGULUR H M  V.S & A.B ZPHS   CHANDALUR 8991490590000144993U 9100929518
104 J. PANGULUR H M  ZPHS   ALAVALA PADU 8991490590000144994U 9100929519
105 J. PANGULUR H M  SRJRY.ZPHS   KONDAMANJULUR 8991490590000144995U 9100929520
106 KANDUKUR H M  ZPHS  KANDUKURU O.V ROAD 8991490590000144938U 9100929521
107 KANDUKUR H M  ZPHS  (Girls)KANDUKURU 8991490590000144928U 9100929522
108 KANDUKUR H M  ZPHS  MACHAVARAM  8991490590000144929U 9100929523
109 KANDUKUR H M  ZPHS  PALUKUR 8991490590000144930U 9100929524
110 KANIGIRI H M  ZPHS   KOTHA YERUVARI PALLI 8991490590000144939U 9100929525
111 KANIGIRI H M  ZPHS   PATHAPADU 8991490590000144940U 9100929526
112 KANIGIRI H M  ZPHS   GURUVAJIPETA 8991490590000144941U 9100929527
113 KANIGIRI H M  ZPHS  (Girls) KANIGIRI 9TH 8991490590000144942U 9100929528
114 KANIGIRI H M  ZPHS   TALLUR 8991490590000144943U 9100929529
115 KANIGIRI H M  ZPHS   KANCHARLAVARI PALLI 8991490590000144944U 9100929530
116 KANIGIRI H M  ZPHS   DIRISAVANCHA 8991490590000144945U 9100929531
117 KANIGIRI H M  ZPHS   CHINTHALAPALEM 8991490590000144946U 9100929532
118 KANIGIRI H M  Govt.HS KANIGIRI 8991490590000144973U 9100929533
119 KARAMCHEDU H M  ZPHS   YARRAMVARI PALEM 8991490590000144996U 9100929534
120 KARAMCHEDU H M  ZPHS   AUDIPUDI 8991490590000144997U 9100929535
121 KARAMCHEDU H M  ZPHS   KODAVALI VARI PALEM 8991490590000144998U 9100929536
122 KARAMCHEDU H M  ZPHS   SWARNA 8991490590000144999U 9100929537
123 KARAMCHEDU H M  ZPHS   KUNKALAMARRU 8991490590000145000U 9100929538
124 KOMAROLU H M  Z P H SRAJUPALEM 8991490590000145001U 9100929539
125 KOMAROLU H M  ZPHS  ALLINAGARAM 8991490590000145002U 9100929540
126 KOMAROLU H M  Govt H SKOMAROLU 8991490590000145003U 9100929541
127 K.K.MITLA H M  ZPHS   KONAKANAMITLA 8991490590000145004U 9100929542
128 K.K.MITLA H M  ZPHS   CHINARIKATLA 8991490590000145005U 9100929543
129 K.K.MITLA H M  ZPHS   GOTLAGATTU 8991490590000145006U 9100929544
130 K.K.MITLA H M  ZPHS   MARRI PALEM 8991490590000145007U 9100929545
131 K.K.MITLA H M  ZPHS   PEDARIKATLA 8991490590000145008U 9100929546
132 KONDEPI H M  ZPHS  NETHIVARIPALEM 8991490590000145009U 9100929547
133 KONDEPI H M  ZPHS  VENNUR (VILL) 8991490590000145010U 9100929548
134 KONDEPI H M  ZPHS  PETLUR  8991490590000145011U 9100929549
135 KONDEPI H M  ZPHS  K.UPPALAPADU  8991490590000145012U 9100929550
136 KONDEPI H M  ZPHS  PEDAKANDLAGUNTA 8991490590000144899U 9100929551
137 KONDEPI H M  ZPHS  MUPPAVARAM  8991490590000144900U 9100929552
138 KONDEPI H M  Govt.H S KONDAPI  8991490590000144901U 9100929553
139 KORISAPADU H M  ZPHS   DAIVALARAVURU 8991490590000144902U 9100929554
140 KORISAPADU H M  R.V.N ZPHS   RAVINUTHALA 8991490590000144903U 9100929555
141 KORISAPADU H M  ZPHS   MEDARAMETLA 8991490590000144904U 9100929556
142 KORISAPADU H M  ZPHS   PAMIDI PADU 8991490590000144905U 9100929557
143 KORISAPADU H M  AV ZPHS   THIMMANAPALEM 8991490590000144906U 9100929558
144 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ALOOR 8991490590000144907U 9100929559
145 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  KOTHAPATNAM 8991490590000144908U 9100929560
146 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ALLUR  8991490590000144909U 9100929561
147 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ETHAMUKKALA  8991490590000144910U 9100929562
148 KURICHEDU H M  ZPHS   POTLAPADU 8991490590000144911U 9100929563
149 KURICHEDU H M  ZPHS   KALLUR 8991490590000144912U 9100929564
150 KURICHEDU H M  ZPHS KURICHEDU 8991490590000144913U 9100929565
151 KURICHEDU H M  ZPHS   KURICHEDU(GIRLS) 8991490590000144914U 9100929566
152 KURICHEDU H M  ZPHS   DEKANAKONDA 8991490590000144915U 9100929567
153 L. SAMUDRAM H M   ZPHS  LINGASAMUDRAM 8991490590000144916U 9100929568
154 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  MOGILICHARLA 8991490590000144917U 9100929569
155 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  PEDAPAVANI 8991490590000144918U 9100929570
156 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  VEERARAGHAVUNI KOTA 8991490590000144919U 9100929571
157 MADDIPADU H M  ZPHS   TELLABADU 8991490590000144920U 9100929572
158 MADDIPADU H M  ZPHS   KARUMUDIVARI PALEM 8991490590000144921U 9100929573
159 MADDIPADU H M  ZPHS   LINGAMGUNTA 8991490590000144922U 9100929574
160 MADDIPADU H M  ZPHS   PEDA KOTHAPALLI 8991490590000144923U 9100929575
161 MADDIPADU H M  ZPHS   BASAVANNAPALEM 8991490590000144924U 9100929576
162 MADDIPADU H M  ZPHS   INAMANAMELLUR 8991490590000144925U 9100929577
163 MADDIPADU H M  GOVT.HS MADDIPADU 8991490590000144926U 9100929578
164 MARKAPUR H M  ZPHS   GAJJALAKONDA 8991490590000144927U 9100929579
165 MARKAPUR H M  ZPHS   DARIMADUGU 8991490590000144878U 9100929580
166 MARKAPUR H M  ZPHS   RAYAVARAM 8991490590000144879U 9100929581
167 MARKAPUR H M  ZPHS   BHUPATHIPALLI 8991490590000144880U 9100929582
168 MARKAPUR H M  ZPHS   VEMULAKOTA 8991490590000144881U 9100929583
169 MARKAPUR H M  ZPHS   THIPPAYA PALEM 8991490590000144882U 9100929584
170 MARKAPUR H M  ZPHS   10TH WARD 8991490590000144877U 9100929585
171 MARKAPUR H M  ZPHS  (GIRLS) 6TH WARD 8991490590000144810U 9100929586
172 MARRIPUDI H M  ZPHS   THANGELLA 8991490590000144811U 9100929587
173 MARRIPUDI H M  ZPHS   KAKARLA 8991490590000144812U 9100929588
174 MARRIPUDI H M  ZPHS   MARRIPUDI 8991490590000144813U 9100929589
175 MARRIPUDI H M  ZPHS   GARLA PETA 8991490590000144814U 9100929590
176 MARTUR H M  ZPHS   KONANKI 8991490590000144815U 9100929591
177 MARTUR H M  ZPHS   KOLALA PUDI 8991490590000144816U 9100929592
178 MARTUR H M  ZPHS   VALAPARLA 8991490590000144817U 9100929593
179 MARTUR H M  ZPHS   BOBBE PALLI 8991490590000144818U 9100929594
180 MARTUR H M  ZPHS   DRONADULA 8991490590000144819U 9100929595
181 MARTUR H M  ZPHS   MARTUR 8991490590000144820U 9100929596
182 MUNDLAMUR H M  ZPHS   UMAMAHESWARA PURAM 8991490590000144821U 9100929597
183 MUNDLAMUR H M  ZPHS   MUNDLAMUR 8991490590000144822U 9100929598
184 MUNDLAMUR H M  ZPHS   EDARA 8991490590000144823U 9100929599
185 MUNDLAMUR H M  ZPHS   VEMULA 8991490590000144824U 9100929600
186 MUNDLAMUR H M  ZPHS   MARELLA 8991490590000144936U 9100929601
187 N.G.PADU H M  ZPHS  POTHAVARAM  8991490590000144974U 9100929602
188 N.G.PADU H M  ZPHS  EDUMUDI  8991490590000144975U 9100929603
189 N.G.PADU H M  ZPHS  VINODARAYUNI PALEM 8991490590000144976U 9100929604
190 N.G.PADU H M  ZPHS  KANUPARTHI  8991490590000144977U 9100929605
191 N.G.PADU H M  ZPHS  MACHAVARAM 8991490590000144978U 9100929606
192 N.G.PADU H M  ZPHS  NAGULUPPALA PADU 8991490590000144979U 9100929607
193 N.G.PADU H M  ZPHS  UPPUGUNDUR  8991490590000144980U 9100929608
194 N.G.PADU H M  ZPHS  AMMANA BROLU 8991490590000144981U 9100929609
195 N.G.PADU H M  ZPHS  H.NIDAMANUR  8991490590000144982U 9100929610
196 ONGOLE H M  PRR ZPHS  KARAVADI  8991490590000145013U 9100929611
197 ONGOLE H M  ZPHS  MUKTHINUTHALAPADU 8991490590000145014U 9100929612
198 ONGOLE H M  ZPHS  ULICHI 8991490590000145015U 9100929613
199 ONGOLE H M  ZPHS  THROVAGUNTA  8991490590000145016U 9100929614
200 ONGOLE H M  P.V.R.MPL.BOYS H SONGOLE 8991490590000145017U 9100929615
201 ONGOLE H M  D.R.R.M.M.H SSANTHAPET 8991490590000145018U 9100929616
202 ONGOLE H M  RAMANAGAR MPL.HS  ONGOLE 8991490590000145019U 9100929617
203 ONGOLE H M  PVR MPL GIRLS HS ONGOLE 8991490590000145020U 9100929618
204 ONGOLE H M  Govt.HS(G)BANDLAMITTA 8991490590000145021U 9100929619
205 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDACHERLO PALLI 8991490590000145022U 9100929620
206 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDA IRLA PADU 8991490590000145023U 9100929621
207 P.C.PALLI H M  ZPHS  NEREDU PALLI 8991490590000145024U 9100929622
208 P.C.PALLI H M  ZPHS  GUNTU PALLI 8991490590000145025U 9100929623
209 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDA ALAVALA PADU 8991490590000145026U 9100929624
210 P. DORNALA H M  ZPHS   PEDDA BOMMALA PURAM 8991490590000145027U 9100929625
211 P. DORNALA H M  ZPHS   YEGUVA CHERLO PALLI 8991490590000145028U 9100929626
212 P. DORNALA H M  ZPHS   RAMACHANDRA KOTA 8991490590000145029U 9100929627
213 P. DORNALA H M  Govt.H S DORNALA 8991490590000145030U 9100929628
214 PAMUR H M  ZPHS  MARKONDA PURAM 8991490590000145031U 9100929629
215 PAMUR H M  ZPHS  VAGGAMPALLI 8991490590000145032U 9100929630
216 PAMUR H M  ZPHS  KAMBALADINNE 8991490590000145033U 9100929631
217 PAMUR H M  ZPHS  BOTLAGUDUR 8991490590000145034U 9100929632
218 PAMUR H M  ZPHS  CHILAMKUR 8991490590000145035U 9100929633
219 PAMUR H M  ZPHS  VEERABHADRA PURAM 8991490590000145036U 9100929634
220 PAMUR H M  ZPHS  LAKSHMI NARASAPURAM 8991490590000145037U 9100929635
221 PAMUR H M  Govt.H S PAMUR 8991490590000145038U 9100929636
222 PARCHUR H M  ZPHS   CHERUKURU 8991490590000145039U 9100929637
223 PARCHUR H M  ZPHS    ANNAMBOTLAVARIPALEM 8991490590000145040U 9100929638
224 PARCHUR H M  ZPHS   ADUSUMALLI 8991490590000145041U 9100929639
225 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   MADDALAKATLA 8991490590000145042U 9100929640
226 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   YENUGULADINNEPADU 8991490590000145043U 9100929641
227 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   SANIKAVARAM 8991490590000145044U 9100929642
228 PEDDARAVEEDU HM   ZPHS PEDARAVEEDU 8991490590000145045U 9100929643
229 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   B.CHERLOPALLI 8991490590000145046U 9100929644
230 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   KALANUTHALA 8991490590000145047U 9100929645
231 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   OBULAKKAPALLI 8991490590000145048U 9100929646
232 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   SUNKESULA 8991490590000145049U 9100929647
233 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   DEVARAJU GATTU 8991490590000145050U 9100929648
234 PODILI H M  ZPHS   UPPALA PADU 8991490590000145051U 9100929649
235 PODILI H M  ZPHS   PODILI 8991490590000145073U 9100929650
236 PODILI H M  Govt.HS PODILI 8991490590000145074U 9100929651
237 PODILI H M  Govt.HS(GIRLS) 8991490590000083378U 9100929652
238 PONNALUR H M  ZPHS  MUNDLAMURIVARI PALEM 8991490590000083379U 9100929653
239 PONNALUR H M  ZPHS  IPPAGUNTA 8991490590000083380U 9100929654
240 PONNALUR H M  ZPHS  MUPPALLA 8991490590000083381U 9100929655
241 PONNALUR H M  ZPHS  CHERUVUKOMMU PALEM 8991490590000083382U 9100929656
242 PONNALUR H M  ZPHS  PONNALUR 8991490590000083383U 9100929657
243 PONNALUR H M  ZPHS  CHENNIPADU 8991490590000083384U 9100929658
244 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   MARRIVEMULA 8991490590000083385U 9100929659
245 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   PULLALA CHERUVU 8991490590000083386U 9100929660
246 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   PIDIKITIVARI PALLI 8991490590000083387U 9100929661
247 RACHERLA H M  ZPHS  RACHERLA 8991490590000083388U 9100929662
248 RACHERLA H M  ZPHS  AKAVEEDU 8991490590000083389U 9100929663
249 RACHERLA H M  ZPHS  ANUMALAVEEDU 8991490590000083390U 9100929664
250 RACHERLA H M  ZPHS  CHOLLAVEEDU 8991490590000083391U 9100929665
251 RACHERLA H M  ZPHS  J.P.CHERUVU 8991490590000083392U 9100929666
252 RACHERLA H M  ZPHS   YEDAVALLI 8991490590000083393U 9100929667
253 S. MAGULUR H M  ZPHS   KUNDURRU (WEST) 8991490590000083394U 9100929668
254 S. MAGULUR H M  ZPHS   MAKKENAVARIPALEM 8991490590000083395U 9100929669
255 S. MAGULUR H M  ZPHS   VELLALA CHERUVU 8991490590000083396U 9100929670
256 S. MAGULUR H M  ZPHS   CHAVITIPALEM 8991490590000083397U 9100929671
257 S. MAGULUR H M  ZPHS   ELCHUR 8991490590000083398U 9100929672
258 S. MAGULUR H M  ZPHS   MINNEKALLU 8991490590000083399U 9100929673
259 S. MAGULUR H M  Govt.HS SANTHAMAGULUR 8991490590000083400U 9100929674
260 S.N.PADU H M  ZPHS  PERNAMITTA 8991490590000083401U 9100929675
261 S.N.PADU H M  Z P H.SCHILAKAPADU 8991490590000083402U 9100929676
262 S.N.PADU H M  ZPHS  ENIKAPADU 8991490590000083353U 9100929677
263 S.N.PADU H M  ZPHS  KONAGANIVARI PALEM 8991490590000083354U 9100929678
264 S.N.PADU H M  ZPHS  MADDULURU 8991490590000083355U 9100929679
265 S.N.PADU H M  ZPHS  SANTHANUTHALAPADU 8991490590000083356U 9100929680
266 S.N.PADU H M  ZPHS  RUDRAVARAM 8991490590000083357U 9100929681
267 S.N.PADU H M  ZPHS  MANGAMURU 8991490590000083358U 9100929682
268 S.N.PADU H M  Govt.H S MYNAMPADU 8991490590000083359U 9100929683
269 S. KONDA H M  ZPHS  WOOLLAPALEM 8991490590000083360U 9100929684
270 S. KONDA H M  ZPHS  (Girls)S.KONDA 8991490590000083361U 9100929685
271 S. KONDA H M  ZPHS  PAKALA 8991490590000083362U 9100929686
272 S. KONDA H M  Govt.H S MULAGUNTAPADU 8991490590000083363U 9100929687
273 TALLUR H M  ZPHS   BODDIKURA PADU 8991490590000083364U 9100929688
274 TALLUR H M  ZPHS   SIVARAMAPURAM 8991490590000083365U 9100929689
275 TALLUR H M  ZPHS   NAGAM BOTLA PALEM 8991490590000083366U 9100929690
276 TALLUR H M  ZPHS   EAST GANGAVARAM 8991490590000083367U 9100929691
277 TALLUR H M  VK GOVT HIGH SCHOOL TALLUR 8991490590000083368U 9100929692
278 TANGUTUR H M  ZPHS  M.NIDAMALUR 8991490590000083369U 9100929693
279 TANGUTUR H M  ZPHS  THURPU NAIDUPALEM 8991490590000083370U 9100929694
280 TANGUTUR H M  ZPHS  KARUMANCHI 8991490590000083371U 9100929695
281 TANGUTUR H M  ZPHS  ALAKURAPADU 8991490590000083372U 9100929696
282 TANGUTUR H M  ZPHS  VALLUR 8991490590000083373U 9100929697
283 TANGUTUR H M  ZPHS  JAMMULAPALEM 8991490590000083374U 9100929698
284 TANGUTUR H M  ZPHS  MARLAPADU 8991490590000083375U 9100929699
285 TANGUTUR H M  ZPHS  KONIJEDU 8991490590000083376U 9100929700
286 TANGUTUR H M  ZPHS  PONDUR 8991490590000083377U 9100929701
287 TANGUTUR H M  Govt.H S TANGUTUR 8991490590000083328U 9100929702
288 TARLUPADU H M  ZPHS   CHENNA REDDI PALLI 8991490590000083329U 9100929703
289 TARLUPADU H M  ZPHS   MEERJA PETA 8991490590000083330U 9100929704
290 TARLUPADU H M  ZPHS   KALUZUVVALAPADU 8991490590000083331U 9100929705
291 TARLUPADU H M  ZPHS   THUMMALACHERUVU 8991490590000083332U 9100929706
292 TARLUPADU H M  ZPHS   POTHALAPADU 8991490590000083333U 9100929707
293 TARLUPADU H M  ZPHS   TARLUPADU 8991490590000083334U 9100929708
294 TARLUPADU H M  ZPHS   TADIVARI PALLI 8991490590000083335U 9100929709
295 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   TRIPURANTHAKAM 8991490590000083336U 9100929710
296 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   GANAPAVARAM 8991490590000083337U 9100929711
297 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   RAMASAMUDRAM 8991490590000083338U 9100929712
298 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   MEDAPI 8991490590000083339U 9100929713
299 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   GOLLAPALLI 8991490590000083340U 9100929714
300 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   DUPADU 8991490590000083341U 9100929715
301 ULAVAPADU H M  ZPHS  BHEEMAVARAM 8991490590000083342U 9100929716
302 ULAVAPADU H M  ZPHS  RAMAYA PATNAM 8991490590000083343U 9100929717
303 ULAVAPADU H M  ZPHS PEDAPATTAPUPALEM 8991490590000083344U 9100929718
304 ULAVAPADU H M  ZPHS  CHAKICHERLA 8991490590000083345U 9100929719
305 ULAVAPADU H M   ZPHS  KAREDU 8991490590000083346U 9100929720
306 ULAVAPADU H M  Govt.HS ULAVAPADU 8991490590000083347U 9100929721
307 V.V.PALEM H M  ZPHS  SAKHAVARAM 8991490590000083348U 9100929722
308 V.V.PALEM H M  ZPHS   POKURU 8991490590000083349U 9100929723
309 V.V.PALEM H M  ZPHS  VOLETIVARI PALEM 8991490590000083350U 9100929724
310 V.V.PALEM H M  ZPHS  NALADALAPUR 8991490590000083351U 9100929725
311 VELIGANDLA H M  ZPHS  MOGALLUR 8991490590000083352U 9100929726
312 VELIGANDLA H M  ZPHS  VELIGANDLA 8991490590000083303U 9100929727
313 VELIGANDLA H M  ZPHS  PANDUVA NAGULAVARAM 8991490590000083304U 9100929728
314 VELIGANDLA H M  ZPHS  IMMADICHERUVU 8991490590000083305U 9100929729
315 VETAPALEM H M  ZPHS   PANDILLA PALLI 8991490590000083306U 9100929730
316 VETAPALEM H M  ZPHS  (GIRLS) VETAPALEM 8991490590000083307U 9100929731
317 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   ANANTHA VARAM 8991490590000083308U 9100929732
318 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   YEDDANA PUDI 8991490590000083309U 9100929733
319 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   PUNURU 8991490590000083310U 9100929734
320 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   GANNAVARAM 8991490590000083311U 9100929735
321 Y.PALEM H M  ZPHS   KOLUKULA 8991490590000083312U 9100929736
322 Y.PALEM H M  ZPHS   AMANIGUDIPADU 8991490590000083313U 9100929737
323 Y.PALEM H M  ZPHS   VEERABHADRA PURAM 8991490590000083314U 9100929738
324 Y.PALEM H M  ZPHS   BOYALA PALLI 8991490590000083315U 9100929739
325 Y.PALEM H M  Govt.HS YERRAGONDA PALEM 8991490590000083316U 9100929740
326 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  KAMEPALLI 8991490590000083317U 9100929741
327 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  PATCHAVA 8991490590000083318U 9100929742
328 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  ZARUGUMALLI 8991490590000083319U 9100929743
329 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  CHIRRIKURA PADU 8991490590000083320U 9100929744
330 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  K.BITRAGUNTA 8991490590000083321U 9100929745
         
         
         
         
   DOWNLOAD HERE  Head Masters phone Numbers      
                DOWNLOAD  HERE    Head Masters Phone Numbers

2 comments:

  1. It was wonderful to continue the topic
    https://www.baneh.com
    thanks alot

    ReplyDelete
  2. cool stuff you have got and you keep update all of us. Best IMEI tracker

    ReplyDelete