Monday, 14 September 2015

Head Masters Phone Numbers


S.NO MANDAL USER NAME SIM NO NUMBER
1 ADDANKI H M  ZPHS   DHENUVUKONDA 8991490590000144961U 9100929414
2 ADDANKI H M  ZPHS   BOMMANAMPADU 8991490590000144962U 9100929415
3 ADDANKI H M  ZPHS   CHEKRAYAPALEM 8991490590000144963U 9100929416
4 ADDANKI H M  ZPHS   DHARMAVARAM 8991490590000144964U 9100929417
5 ADDANKI H M  ZPHS   SANKHAVARAPPADU 8991490590000144965U 9100929418
6 ADDANKI H M  ZPHS   (KAKANIPALEM)ADDANKI 8991490590000144966U 9100929419
7 ADDANKI H M  ZPHS   THIMMAYAPALEM 8991490590000144967U 9100929420
8 ADDANKI H M  ZPHS   MYLAVARAM 8991490590000144968U 9100929421
9 ADDANKI H M  SRI PRAKSAM GOVT GIRLS HS 8991490590000144969U 9100929422
10 ADDANKI H M  SRI PRAKASAM GOVT BOYS SC ADDANKI 8991490590000144970U 9100929423
11 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   KAKARLA 8991490590000144971U 9100929424
12 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   YACHAVARAM 8991490590000144972U 9100929425
13 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   NAGULAVARAM 8991490590000145072U 9100929426
14 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   C. DONAKONDA 8991490590000145053U 9100929427
15 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   BOGOLU 8991490590000145052U 9100929428
16 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   RANGAPURAM 8991490590000145064U 9100929429
17 ARDHAVEEDU H M  ZPHS   PAPINENI PALLI 8991490590000145065U 9100929430
18 ARDHAVEEDU H M  GOVT HS ARDHAVEEDU 8991490590000145070U 9100929431
19 BALLIKURAVA H M  ZPHS   KOMMINENIVARIPALEM 8991490590000145071U 9100929432
20 BALLIKURAVA H M  ZPHS   PEDA AMBATIPUDI 8991490590000145067U 9100929433
21 BALLIKURAVA H M  ZPHS   VAIDANA 8991490590000145068U 9100929434
22 BALLIKURAVA H M  ZPHS   KOPPERA PADU 8991490590000145069U 9100929435
23 BALLIKURAVA H M  KYNM.ZPHS   KONIDENA 8991490590000145066U 9100929436
24 BALLIKURAVA H M  ZPHS   BALLIKURAVA 8991490590000145054U 9100929437
25 BALLIKURAVA H M  ZPHS   UPPUMAGULUR 8991490590000145055U 9100929438
26 BESTAVARI PET H M  ZPHS  (G)B.PETA 8991490590000145056U 9100929439
27 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PUSALAPADU 8991490590000145057U 9100929440
28 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PANDILLAPALLI 8991490590000145058U 9100929441
29 BESTAVARI PET H M  ZPHS  BESTAVARIPETA(BOYS) 8991490590000145059U 9100929442
30 BESTAVARI PET H M  ZPHS  KOTHAPETA 8991490590000145060U 9100929443
31 BESTAVARI PET H M  ZPHS  GALIJERUGULLA 8991490590000145061U 9100929445
32 BESTAVARI PET H M  ZPHS  PITIKAYAGULLA 8991490590000145062U 9100929446
33 C S PURAM H M  ZPHS  C.S.PURAM 8991490590000145063U 9100929447
34 C S PURAM H M  ZPHS  DARSIGUNTA PETA 8991490590000144775U 9100929448
35 C S PURAM H M  ZPHS  PEDARAJU PALEM 8991490590000144776U 9100929449
36 C S PURAM H M  ZPHS  NALLAMADUGULA 8991490590000144777U 9100929450
37 C S PURAM H M  KVNL ZPHS  SEELAMVARI PALLI 8991490590000144778U 9100929451
38 C S PURAM H M  ZPHS  C.NAGULAVARAM 8991490590000144779U 9100929452
39 C S PURAM H M  ZPHS  AMBAVARAM 8991490590000144780U 9100929453
40 C S PURAM H M  ZPHS  ARIVEMULA 8991490590000144781U 9100929454
41 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   RAJUPALEM L.PURAM 8991490590000144782U 9100929455
42 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   GONUGUNTA 8991490590000144783U 9100929456
43 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   DEVARAPALEM 8991490590000144784U 9100929457
44 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   PALLAMALLI 8991490590000144785U 9100929458
45 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   BANDLAMUDI 8991490590000144786U 9100929459
46 CHIMAKURTHY H M  ZPHS   GADIPARTHIVARI PALEM 8991490590000144787U 9100929460
47 CHIMAKURTHY H M  Govt.HS CHIMAKURTHY 8991490590000144788U 9100929461
48 CHINAGANJAM H M  ZPHS  CHINAGANJAM 8991490590000144789U 9100929462
49 CHINAGANJAM H M  ZPHS  KADAVAKUDURU 8991490590000144790U 9100929463
50 CHINAGANJAM H M  ZPHS  PEDAGANJAM 8991490590000144791U 9100929464
51 CHIRALA H M  ZPHS   EPURUPALEM BOYS 8991490590000144792U 9100929465
52 CHIRALA H M  Z.P. High Schoool VODAREVU 8991490590000144793U 9100929466
53 CHIRALA H M  ZPHS   (GIRLS) EPURUPALEM 8991490590000144794U 9100929467
54 CHIRALA H M  KGM GIRLS HIGH SCHOOL CHIRALA 8991490590000144795U 9100929468
55 CHIRALA H M  ARMHS CHIRALA 8991490590000144796U 9100929469
56 CHIRALA H M  NR & P MPL HS 1ST WARD 8991490590000144797U 9100929470
57 CUMBUM H M  ZPHS  PEDANALLA KALVA 8991490590000144798U 9100929471
58 CUMBUM H M  ZPHS  RAVIPADU 8991490590000144799U 9100929472
59 CUMBUM H M  ZPHS  YERRABALEM 8991490590000144800U 9100929473
60 CUMBUM H M  ZPHS  JANGAMGUNTLA 8991490590000144801U 9100929474
61 CUMBUM H M  ZPHS  LAKSHMI KOTA 8991490590000144802U 9100929475
62 CUMBUM H M  ZPHS  (G)CUMBUM 8991490590000144803U 9100929476
63 CUMBUM H M  Govt H S CUMBUM  (PT) 8991490590000144804U 9100929477
64 CUMBUM H M  Govt H STHURIMELLA 8991490590000144805U 9100929478
65 DARSI H M  ZPHS   KOTHAPALLI 8991490590000144806U 9100929479
66 DARSI H M  ZPHS   CHANDALUR 8991490590000144807U 9100929480
67 DARSI H M  Z.P.GIRLS H S DARSI 8991490590000144808U 9100929481
68 DARSI H M  OSM ZPHS   POTHAKAMURU 8991490590000144809U 9100929482
69 DARSI H M  ZPHS   EASTCHOWTAPALEM 8991490590000144859U 9100929483
70 DARSI H M  ZPHS   POTHA VARAM 8991490590000144860U 9100929484
71 DARSI H M  ZPHS   RAJAM PALLI 8991490590000144861U 9100929485
72 DARSI H M  ZPHS   EAST VENKATA PURAM 8991490590000144862U 9100929486
73 DARSI H M  Govt.HS DARSI 8991490590000144863U 9100929487
74 DONAKONDA H M  ZPHS   MALLA PETA 8991490590000144864U 9100929488
75 DONAKONDA H M  ZPHS   TELLA PADU 8991490590000144865U 9100929489
76 DONAKONDA H M  ZPHS   MANGINAPUDI 8991490590000144866U 9100929490
77 DONAKONDA H M  ZPHS   GANGADEVIPALLI 8991490590000144867U 9100929491
78 DONAKONDA H M  ZPHS   DONAKONDA (RS) 8991490590000144868U 9100929492
79 DONAKONDA H M  ZPHS   CHANDAVARAM 8991490590000144869U 9100929493
80 GIDDALUR H M  ZPHS  GIDDALUR  (PT)(BOYS) 8991490590000144870U 9100929495
81 GIDDALUR H M  ZPHS  UYYALAWADA 8991490590000144871U 9100929496
82 GIDDALUR H M  ZPHS  SANJEEVARAOPETA 8991490590000144872U 9100929497
83 GIDDALUR H M  ZPHS  K.S.PALLI 8991490590000144873U 9100929498
84 GIDDALUR H M  ZPHS  MUNDLA PADU 8991490590000144874U 9100929499
85 GIDDALUR H M  ZPHS  PODILI KONDA PALLE 8991490590000144875U 9100929500
86 GIDDALUR H M  ZPHS  (G)GIDDALUR   8991490590000144876U 9100929501
87 GUDLUR H M  ZPHS  CHINALATRAPI 8991490590000144825U 9100929502
88 GUDLUR H M  ZPHS  CHEVURU 8991490590000144826U 9100929503
89 GUDLUR H M  ZPHS  BASI REDDY PALEM 8991490590000144827U 9100929504
90 GUDLUR H M  ZPHS  GUDLUR 8991490590000144828U 9100929505
91 H.M.PADU H M  ZPHS  PEDAGOLLA PALLI 8991490590000144829U 9100929506
92 H.M.PADU H M  ZPHS   SEETHARAMA PURAM 8991490590000144830U 9100929507
93 H.M.PADU H M  ZPHS  NANDANAVANAM 8991490590000144831U 9100929508
94 H.M.PADU H M  ZPHS  VALICHERLA 8991490590000144983U 9100929509
95 H.M.PADU H M  ZPHS  MUPPALLA PADU 8991490590000144984U 9100929510
96 H.M.PADU H M  ZPHS  MAHAMMADA PURAM 8991490590000144985U 9100929511
97 H.M.PADU H M  ZPHS  HANUMANTHUNI PADU 8991490590000144986U 9100929512
98 INKOLLU H M  ZPHS   INKOLLU 8991490590000144987U 9100929513
99 INKOLLU H M  ZPHS   PAVULUR 8991490590000144988U 9100929514
100 INKOLLU H M  A R ZPHS   DUDDUKUR 8991490590000144990U 9100929515
101 J. PANGULUR H M  ZPHS   J.PANGULURU 8991490590000144991U 9100929516
102 J. PANGULUR H M  ZPHS   BUDAWADA 8991490590000144992U 9100929517
103 J. PANGULUR H M  V.S & A.B ZPHS   CHANDALUR 8991490590000144993U 9100929518
104 J. PANGULUR H M  ZPHS   ALAVALA PADU 8991490590000144994U 9100929519
105 J. PANGULUR H M  SRJRY.ZPHS   KONDAMANJULUR 8991490590000144995U 9100929520
106 KANDUKUR H M  ZPHS  KANDUKURU O.V ROAD 8991490590000144938U 9100929521
107 KANDUKUR H M  ZPHS  (Girls)KANDUKURU 8991490590000144928U 9100929522
108 KANDUKUR H M  ZPHS  MACHAVARAM  8991490590000144929U 9100929523
109 KANDUKUR H M  ZPHS  PALUKUR 8991490590000144930U 9100929524
110 KANIGIRI H M  ZPHS   KOTHA YERUVARI PALLI 8991490590000144939U 9100929525
111 KANIGIRI H M  ZPHS   PATHAPADU 8991490590000144940U 9100929526
112 KANIGIRI H M  ZPHS   GURUVAJIPETA 8991490590000144941U 9100929527
113 KANIGIRI H M  ZPHS  (Girls) KANIGIRI 9TH 8991490590000144942U 9100929528
114 KANIGIRI H M  ZPHS   TALLUR 8991490590000144943U 9100929529
115 KANIGIRI H M  ZPHS   KANCHARLAVARI PALLI 8991490590000144944U 9100929530
116 KANIGIRI H M  ZPHS   DIRISAVANCHA 8991490590000144945U 9100929531
117 KANIGIRI H M  ZPHS   CHINTHALAPALEM 8991490590000144946U 9100929532
118 KANIGIRI H M  Govt.HS KANIGIRI 8991490590000144973U 9100929533
119 KARAMCHEDU H M  ZPHS   YARRAMVARI PALEM 8991490590000144996U 9100929534
120 KARAMCHEDU H M  ZPHS   AUDIPUDI 8991490590000144997U 9100929535
121 KARAMCHEDU H M  ZPHS   KODAVALI VARI PALEM 8991490590000144998U 9100929536
122 KARAMCHEDU H M  ZPHS   SWARNA 8991490590000144999U 9100929537
123 KARAMCHEDU H M  ZPHS   KUNKALAMARRU 8991490590000145000U 9100929538
124 KOMAROLU H M  Z P H SRAJUPALEM 8991490590000145001U 9100929539
125 KOMAROLU H M  ZPHS  ALLINAGARAM 8991490590000145002U 9100929540
126 KOMAROLU H M  Govt H SKOMAROLU 8991490590000145003U 9100929541
127 K.K.MITLA H M  ZPHS   KONAKANAMITLA 8991490590000145004U 9100929542
128 K.K.MITLA H M  ZPHS   CHINARIKATLA 8991490590000145005U 9100929543
129 K.K.MITLA H M  ZPHS   GOTLAGATTU 8991490590000145006U 9100929544
130 K.K.MITLA H M  ZPHS   MARRI PALEM 8991490590000145007U 9100929545
131 K.K.MITLA H M  ZPHS   PEDARIKATLA 8991490590000145008U 9100929546
132 KONDEPI H M  ZPHS  NETHIVARIPALEM 8991490590000145009U 9100929547
133 KONDEPI H M  ZPHS  VENNUR (VILL) 8991490590000145010U 9100929548
134 KONDEPI H M  ZPHS  PETLUR  8991490590000145011U 9100929549
135 KONDEPI H M  ZPHS  K.UPPALAPADU  8991490590000145012U 9100929550
136 KONDEPI H M  ZPHS  PEDAKANDLAGUNTA 8991490590000144899U 9100929551
137 KONDEPI H M  ZPHS  MUPPAVARAM  8991490590000144900U 9100929552
138 KONDEPI H M  Govt.H S KONDAPI  8991490590000144901U 9100929553
139 KORISAPADU H M  ZPHS   DAIVALARAVURU 8991490590000144902U 9100929554
140 KORISAPADU H M  R.V.N ZPHS   RAVINUTHALA 8991490590000144903U 9100929555
141 KORISAPADU H M  ZPHS   MEDARAMETLA 8991490590000144904U 9100929556
142 KORISAPADU H M  ZPHS   PAMIDI PADU 8991490590000144905U 9100929557
143 KORISAPADU H M  AV ZPHS   THIMMANAPALEM 8991490590000144906U 9100929558
144 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ALOOR 8991490590000144907U 9100929559
145 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  KOTHAPATNAM 8991490590000144908U 9100929560
146 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ALLUR  8991490590000144909U 9100929561
147 KOTHAPATNAM H M  ZPHS  ETHAMUKKALA  8991490590000144910U 9100929562
148 KURICHEDU H M  ZPHS   POTLAPADU 8991490590000144911U 9100929563
149 KURICHEDU H M  ZPHS   KALLUR 8991490590000144912U 9100929564
150 KURICHEDU H M  ZPHS KURICHEDU 8991490590000144913U 9100929565
151 KURICHEDU H M  ZPHS   KURICHEDU(GIRLS) 8991490590000144914U 9100929566
152 KURICHEDU H M  ZPHS   DEKANAKONDA 8991490590000144915U 9100929567
153 L. SAMUDRAM H M   ZPHS  LINGASAMUDRAM 8991490590000144916U 9100929568
154 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  MOGILICHARLA 8991490590000144917U 9100929569
155 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  PEDAPAVANI 8991490590000144918U 9100929570
156 L. SAMUDRAM H M  ZPHS  VEERARAGHAVUNI KOTA 8991490590000144919U 9100929571
157 MADDIPADU H M  ZPHS   TELLABADU 8991490590000144920U 9100929572
158 MADDIPADU H M  ZPHS   KARUMUDIVARI PALEM 8991490590000144921U 9100929573
159 MADDIPADU H M  ZPHS   LINGAMGUNTA 8991490590000144922U 9100929574
160 MADDIPADU H M  ZPHS   PEDA KOTHAPALLI 8991490590000144923U 9100929575
161 MADDIPADU H M  ZPHS   BASAVANNAPALEM 8991490590000144924U 9100929576
162 MADDIPADU H M  ZPHS   INAMANAMELLUR 8991490590000144925U 9100929577
163 MADDIPADU H M  GOVT.HS MADDIPADU 8991490590000144926U 9100929578
164 MARKAPUR H M  ZPHS   GAJJALAKONDA 8991490590000144927U 9100929579
165 MARKAPUR H M  ZPHS   DARIMADUGU 8991490590000144878U 9100929580
166 MARKAPUR H M  ZPHS   RAYAVARAM 8991490590000144879U 9100929581
167 MARKAPUR H M  ZPHS   BHUPATHIPALLI 8991490590000144880U 9100929582
168 MARKAPUR H M  ZPHS   VEMULAKOTA 8991490590000144881U 9100929583
169 MARKAPUR H M  ZPHS   THIPPAYA PALEM 8991490590000144882U 9100929584
170 MARKAPUR H M  ZPHS   10TH WARD 8991490590000144877U 9100929585
171 MARKAPUR H M  ZPHS  (GIRLS) 6TH WARD 8991490590000144810U 9100929586
172 MARRIPUDI H M  ZPHS   THANGELLA 8991490590000144811U 9100929587
173 MARRIPUDI H M  ZPHS   KAKARLA 8991490590000144812U 9100929588
174 MARRIPUDI H M  ZPHS   MARRIPUDI 8991490590000144813U 9100929589
175 MARRIPUDI H M  ZPHS   GARLA PETA 8991490590000144814U 9100929590
176 MARTUR H M  ZPHS   KONANKI 8991490590000144815U 9100929591
177 MARTUR H M  ZPHS   KOLALA PUDI 8991490590000144816U 9100929592
178 MARTUR H M  ZPHS   VALAPARLA 8991490590000144817U 9100929593
179 MARTUR H M  ZPHS   BOBBE PALLI 8991490590000144818U 9100929594
180 MARTUR H M  ZPHS   DRONADULA 8991490590000144819U 9100929595
181 MARTUR H M  ZPHS   MARTUR 8991490590000144820U 9100929596
182 MUNDLAMUR H M  ZPHS   UMAMAHESWARA PURAM 8991490590000144821U 9100929597
183 MUNDLAMUR H M  ZPHS   MUNDLAMUR 8991490590000144822U 9100929598
184 MUNDLAMUR H M  ZPHS   EDARA 8991490590000144823U 9100929599
185 MUNDLAMUR H M  ZPHS   VEMULA 8991490590000144824U 9100929600
186 MUNDLAMUR H M  ZPHS   MARELLA 8991490590000144936U 9100929601
187 N.G.PADU H M  ZPHS  POTHAVARAM  8991490590000144974U 9100929602
188 N.G.PADU H M  ZPHS  EDUMUDI  8991490590000144975U 9100929603
189 N.G.PADU H M  ZPHS  VINODARAYUNI PALEM 8991490590000144976U 9100929604
190 N.G.PADU H M  ZPHS  KANUPARTHI  8991490590000144977U 9100929605
191 N.G.PADU H M  ZPHS  MACHAVARAM 8991490590000144978U 9100929606
192 N.G.PADU H M  ZPHS  NAGULUPPALA PADU 8991490590000144979U 9100929607
193 N.G.PADU H M  ZPHS  UPPUGUNDUR  8991490590000144980U 9100929608
194 N.G.PADU H M  ZPHS  AMMANA BROLU 8991490590000144981U 9100929609
195 N.G.PADU H M  ZPHS  H.NIDAMANUR  8991490590000144982U 9100929610
196 ONGOLE H M  PRR ZPHS  KARAVADI  8991490590000145013U 9100929611
197 ONGOLE H M  ZPHS  MUKTHINUTHALAPADU 8991490590000145014U 9100929612
198 ONGOLE H M  ZPHS  ULICHI 8991490590000145015U 9100929613
199 ONGOLE H M  ZPHS  THROVAGUNTA  8991490590000145016U 9100929614
200 ONGOLE H M  P.V.R.MPL.BOYS H SONGOLE 8991490590000145017U 9100929615
201 ONGOLE H M  D.R.R.M.M.H SSANTHAPET 8991490590000145018U 9100929616
202 ONGOLE H M  RAMANAGAR MPL.HS  ONGOLE 8991490590000145019U 9100929617
203 ONGOLE H M  PVR MPL GIRLS HS ONGOLE 8991490590000145020U 9100929618
204 ONGOLE H M  Govt.HS(G)BANDLAMITTA 8991490590000145021U 9100929619
205 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDACHERLO PALLI 8991490590000145022U 9100929620
206 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDA IRLA PADU 8991490590000145023U 9100929621
207 P.C.PALLI H M  ZPHS  NEREDU PALLI 8991490590000145024U 9100929622
208 P.C.PALLI H M  ZPHS  GUNTU PALLI 8991490590000145025U 9100929623
209 P.C.PALLI H M  ZPHS  PEDA ALAVALA PADU 8991490590000145026U 9100929624
210 P. DORNALA H M  ZPHS   PEDDA BOMMALA PURAM 8991490590000145027U 9100929625
211 P. DORNALA H M  ZPHS   YEGUVA CHERLO PALLI 8991490590000145028U 9100929626
212 P. DORNALA H M  ZPHS   RAMACHANDRA KOTA 8991490590000145029U 9100929627
213 P. DORNALA H M  Govt.H S DORNALA 8991490590000145030U 9100929628
214 PAMUR H M  ZPHS  MARKONDA PURAM 8991490590000145031U 9100929629
215 PAMUR H M  ZPHS  VAGGAMPALLI 8991490590000145032U 9100929630
216 PAMUR H M  ZPHS  KAMBALADINNE 8991490590000145033U 9100929631
217 PAMUR H M  ZPHS  BOTLAGUDUR 8991490590000145034U 9100929632
218 PAMUR H M  ZPHS  CHILAMKUR 8991490590000145035U 9100929633
219 PAMUR H M  ZPHS  VEERABHADRA PURAM 8991490590000145036U 9100929634
220 PAMUR H M  ZPHS  LAKSHMI NARASAPURAM 8991490590000145037U 9100929635
221 PAMUR H M  Govt.H S PAMUR 8991490590000145038U 9100929636
222 PARCHUR H M  ZPHS   CHERUKURU 8991490590000145039U 9100929637
223 PARCHUR H M  ZPHS    ANNAMBOTLAVARIPALEM 8991490590000145040U 9100929638
224 PARCHUR H M  ZPHS   ADUSUMALLI 8991490590000145041U 9100929639
225 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   MADDALAKATLA 8991490590000145042U 9100929640
226 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   YENUGULADINNEPADU 8991490590000145043U 9100929641
227 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   SANIKAVARAM 8991490590000145044U 9100929642
228 PEDDARAVEEDU HM   ZPHS PEDARAVEEDU 8991490590000145045U 9100929643
229 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   B.CHERLOPALLI 8991490590000145046U 9100929644
230 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   KALANUTHALA 8991490590000145047U 9100929645
231 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   OBULAKKAPALLI 8991490590000145048U 9100929646
232 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   SUNKESULA 8991490590000145049U 9100929647
233 PEDDARAVEEDU H M  ZPHS   DEVARAJU GATTU 8991490590000145050U 9100929648
234 PODILI H M  ZPHS   UPPALA PADU 8991490590000145051U 9100929649
235 PODILI H M  ZPHS   PODILI 8991490590000145073U 9100929650
236 PODILI H M  Govt.HS PODILI 8991490590000145074U 9100929651
237 PODILI H M  Govt.HS(GIRLS) 8991490590000083378U 9100929652
238 PONNALUR H M  ZPHS  MUNDLAMURIVARI PALEM 8991490590000083379U 9100929653
239 PONNALUR H M  ZPHS  IPPAGUNTA 8991490590000083380U 9100929654
240 PONNALUR H M  ZPHS  MUPPALLA 8991490590000083381U 9100929655
241 PONNALUR H M  ZPHS  CHERUVUKOMMU PALEM 8991490590000083382U 9100929656
242 PONNALUR H M  ZPHS  PONNALUR 8991490590000083383U 9100929657
243 PONNALUR H M  ZPHS  CHENNIPADU 8991490590000083384U 9100929658
244 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   MARRIVEMULA 8991490590000083385U 9100929659
245 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   PULLALA CHERUVU 8991490590000083386U 9100929660
246 PULLALACHERUVU H M  ZPHS   PIDIKITIVARI PALLI 8991490590000083387U 9100929661
247 RACHERLA H M  ZPHS  RACHERLA 8991490590000083388U 9100929662
248 RACHERLA H M  ZPHS  AKAVEEDU 8991490590000083389U 9100929663
249 RACHERLA H M  ZPHS  ANUMALAVEEDU 8991490590000083390U 9100929664
250 RACHERLA H M  ZPHS  CHOLLAVEEDU 8991490590000083391U 9100929665
251 RACHERLA H M  ZPHS  J.P.CHERUVU 8991490590000083392U 9100929666
252 RACHERLA H M  ZPHS   YEDAVALLI 8991490590000083393U 9100929667
253 S. MAGULUR H M  ZPHS   KUNDURRU (WEST) 8991490590000083394U 9100929668
254 S. MAGULUR H M  ZPHS   MAKKENAVARIPALEM 8991490590000083395U 9100929669
255 S. MAGULUR H M  ZPHS   VELLALA CHERUVU 8991490590000083396U 9100929670
256 S. MAGULUR H M  ZPHS   CHAVITIPALEM 8991490590000083397U 9100929671
257 S. MAGULUR H M  ZPHS   ELCHUR 8991490590000083398U 9100929672
258 S. MAGULUR H M  ZPHS   MINNEKALLU 8991490590000083399U 9100929673
259 S. MAGULUR H M  Govt.HS SANTHAMAGULUR 8991490590000083400U 9100929674
260 S.N.PADU H M  ZPHS  PERNAMITTA 8991490590000083401U 9100929675
261 S.N.PADU H M  Z P H.SCHILAKAPADU 8991490590000083402U 9100929676
262 S.N.PADU H M  ZPHS  ENIKAPADU 8991490590000083353U 9100929677
263 S.N.PADU H M  ZPHS  KONAGANIVARI PALEM 8991490590000083354U 9100929678
264 S.N.PADU H M  ZPHS  MADDULURU 8991490590000083355U 9100929679
265 S.N.PADU H M  ZPHS  SANTHANUTHALAPADU 8991490590000083356U 9100929680
266 S.N.PADU H M  ZPHS  RUDRAVARAM 8991490590000083357U 9100929681
267 S.N.PADU H M  ZPHS  MANGAMURU 8991490590000083358U 9100929682
268 S.N.PADU H M  Govt.H S MYNAMPADU 8991490590000083359U 9100929683
269 S. KONDA H M  ZPHS  WOOLLAPALEM 8991490590000083360U 9100929684
270 S. KONDA H M  ZPHS  (Girls)S.KONDA 8991490590000083361U 9100929685
271 S. KONDA H M  ZPHS  PAKALA 8991490590000083362U 9100929686
272 S. KONDA H M  Govt.H S MULAGUNTAPADU 8991490590000083363U 9100929687
273 TALLUR H M  ZPHS   BODDIKURA PADU 8991490590000083364U 9100929688
274 TALLUR H M  ZPHS   SIVARAMAPURAM 8991490590000083365U 9100929689
275 TALLUR H M  ZPHS   NAGAM BOTLA PALEM 8991490590000083366U 9100929690
276 TALLUR H M  ZPHS   EAST GANGAVARAM 8991490590000083367U 9100929691
277 TALLUR H M  VK GOVT HIGH SCHOOL TALLUR 8991490590000083368U 9100929692
278 TANGUTUR H M  ZPHS  M.NIDAMALUR 8991490590000083369U 9100929693
279 TANGUTUR H M  ZPHS  THURPU NAIDUPALEM 8991490590000083370U 9100929694
280 TANGUTUR H M  ZPHS  KARUMANCHI 8991490590000083371U 9100929695
281 TANGUTUR H M  ZPHS  ALAKURAPADU 8991490590000083372U 9100929696
282 TANGUTUR H M  ZPHS  VALLUR 8991490590000083373U 9100929697
283 TANGUTUR H M  ZPHS  JAMMULAPALEM 8991490590000083374U 9100929698
284 TANGUTUR H M  ZPHS  MARLAPADU 8991490590000083375U 9100929699
285 TANGUTUR H M  ZPHS  KONIJEDU 8991490590000083376U 9100929700
286 TANGUTUR H M  ZPHS  PONDUR 8991490590000083377U 9100929701
287 TANGUTUR H M  Govt.H S TANGUTUR 8991490590000083328U 9100929702
288 TARLUPADU H M  ZPHS   CHENNA REDDI PALLI 8991490590000083329U 9100929703
289 TARLUPADU H M  ZPHS   MEERJA PETA 8991490590000083330U 9100929704
290 TARLUPADU H M  ZPHS   KALUZUVVALAPADU 8991490590000083331U 9100929705
291 TARLUPADU H M  ZPHS   THUMMALACHERUVU 8991490590000083332U 9100929706
292 TARLUPADU H M  ZPHS   POTHALAPADU 8991490590000083333U 9100929707
293 TARLUPADU H M  ZPHS   TARLUPADU 8991490590000083334U 9100929708
294 TARLUPADU H M  ZPHS   TADIVARI PALLI 8991490590000083335U 9100929709
295 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   TRIPURANTHAKAM 8991490590000083336U 9100929710
296 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   GANAPAVARAM 8991490590000083337U 9100929711
297 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   RAMASAMUDRAM 8991490590000083338U 9100929712
298 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   MEDAPI 8991490590000083339U 9100929713
299 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   GOLLAPALLI 8991490590000083340U 9100929714
300 TRIPURANTHAKAM H M  ZPHS   DUPADU 8991490590000083341U 9100929715
301 ULAVAPADU H M  ZPHS  BHEEMAVARAM 8991490590000083342U 9100929716
302 ULAVAPADU H M  ZPHS  RAMAYA PATNAM 8991490590000083343U 9100929717
303 ULAVAPADU H M  ZPHS PEDAPATTAPUPALEM 8991490590000083344U 9100929718
304 ULAVAPADU H M  ZPHS  CHAKICHERLA 8991490590000083345U 9100929719
305 ULAVAPADU H M   ZPHS  KAREDU 8991490590000083346U 9100929720
306 ULAVAPADU H M  Govt.HS ULAVAPADU 8991490590000083347U 9100929721
307 V.V.PALEM H M  ZPHS  SAKHAVARAM 8991490590000083348U 9100929722
308 V.V.PALEM H M  ZPHS   POKURU 8991490590000083349U 9100929723
309 V.V.PALEM H M  ZPHS  VOLETIVARI PALEM 8991490590000083350U 9100929724
310 V.V.PALEM H M  ZPHS  NALADALAPUR 8991490590000083351U 9100929725
311 VELIGANDLA H M  ZPHS  MOGALLUR 8991490590000083352U 9100929726
312 VELIGANDLA H M  ZPHS  VELIGANDLA 8991490590000083303U 9100929727
313 VELIGANDLA H M  ZPHS  PANDUVA NAGULAVARAM 8991490590000083304U 9100929728
314 VELIGANDLA H M  ZPHS  IMMADICHERUVU 8991490590000083305U 9100929729
315 VETAPALEM H M  ZPHS   PANDILLA PALLI 8991490590000083306U 9100929730
316 VETAPALEM H M  ZPHS  (GIRLS) VETAPALEM 8991490590000083307U 9100929731
317 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   ANANTHA VARAM 8991490590000083308U 9100929732
318 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   YEDDANA PUDI 8991490590000083309U 9100929733
319 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   PUNURU 8991490590000083310U 9100929734
320 YEDDANAPUDI H M  ZPHS   GANNAVARAM 8991490590000083311U 9100929735
321 Y.PALEM H M  ZPHS   KOLUKULA 8991490590000083312U 9100929736
322 Y.PALEM H M  ZPHS   AMANIGUDIPADU 8991490590000083313U 9100929737
323 Y.PALEM H M  ZPHS   VEERABHADRA PURAM 8991490590000083314U 9100929738
324 Y.PALEM H M  ZPHS   BOYALA PALLI 8991490590000083315U 9100929739
325 Y.PALEM H M  Govt.HS YERRAGONDA PALEM 8991490590000083316U 9100929740
326 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  KAMEPALLI 8991490590000083317U 9100929741
327 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  PATCHAVA 8991490590000083318U 9100929742
328 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  ZARUGUMALLI 8991490590000083319U 9100929743
329 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  CHIRRIKURA PADU 8991490590000083320U 9100929744
330 ZARUGUMALLI H M  ZPHS  K.BITRAGUNTA 8991490590000083321U 9100929745
         
         
         
         
   DOWNLOAD HERE  Head Masters phone Numbers      
                DOWNLOAD  HERE    Head Masters Phone Numbers

3 comments:

 1. It was wonderful to continue the topic
  https://www.baneh.com
  thanks alot

  ReplyDelete
 2. cool stuff you have got and you keep update all of us. Best IMEI tracker

  ReplyDelete
 3. provides the best services to customer related to protect the mobile from theft through Track Imei Tracker in USA, How to Track with imei number in USA, imei tracker online, imei tracker in USA, Imei Tracking in USA, Track IMEI Number in USA.

  ReplyDelete